Drummen is onversterkte muziek

Bekijk het overzicht

Bij toetsing aan de geluidsnormen in het activiteitenbesluit worden een aantal geluidsbronnen niet beschouwd. Een daarvan is ‘het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening regels zijn gesteld’.

In een schoolgebouw te Druten worden door De Nieuwe Muziekschool drumlessen gegeven. Een omwonende stelt ernstige geluidsoverlast te ondervinden van het drummen en heeft het college verzocht handhavend op te treden.
Het geluid van het drummen wordt niet versterkt. Wel wordt begeleidende muziek via een koptelefoon aan de drummer ten gehore gebracht. Volgens de RvS kan dit er niet toe leiden dat het geluid van het drummen wordt aangemerkt als versterkte muziek, ook niet als het gebruik van die koptelefoon ertoe leidt dat harder wordt gedrumd.
Omdat de gemeente Druten voor het ten gehore brengen van onversterkte muziek in de gemeentelijke verordening geen regels heeft gesteld, betekent dit dat op het geluid van het drummen de geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn. Gelet op het voorgaande, leidt het geluid van het drummen tijdens de door De Nieuwe Muziekschool gegeven drumlessen niet tot een overtreding van het Activiteitenbesluit.

(ECLI:NL:RVS:2016:2881)