Beperking aan piekgeluid vrachtwagen bij RO

Bekijk het overzicht

Uit de onderstaande uitspraak volgt dat het piekbronvermogen van een vrachtwagen 108 dB(A) bedraagt. Dit suggereert dat als in een akoestisch onderzoek met deze waarde gerekend wordt en er aan de geluidsnorm wordt voldaan, het onderzoek op dit punt RvS-proof zal zijn. Uit de uitspraak volgt verder, dat via het bestemmingsplan beperkingen gesteld kunnen worden aan het maximale geluidsniveau van vrachtwagens. Alzo kan gemotiveerd worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, omdat er alleen stille vrachtwagens komen. Maar hoe zit dit dan met de handhaafbaarheid en een eenmalige rammelende lading?

De raad van de voormalige gemeente Maasdonk heeft een bestemmingsplan vastgesteld, dat voorziet in het wijzigen van een agrarische bestemming in een bedrijfsbestemming ten behoeve van een veehandelstransportbedrijf. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waarin het geluid van de inrichting is onderzocht.

In het akoestisch onderzoek is voor de berekening van het maximale geluidniveau uitgegaan van vrachtauto’s met een piekbronvermogen van 105 dB(A), gebaseerd op de eigen vrachtwagens van de inrichting. Zoals de RvS in de uitspraak van 4 september 20131 heeft overwogen bedraagt het piekbronvermogen van een gemiddelde vrachtauto echter 108 dB(A).

De planregels sluiten niet uit dat in de avond- en nachtperiode binnen de inrichting op het perceel ook eigen vrachtauto’s met een hoger bronvermogen dan 105 dB(A) worden gebruikt. De Afdeling overweegt dat in een nieuw te nemen besluit een planregel kan worden vastgesteld, waarbij in de avond- en nachtperiode uitsluitend eigen vrachtwagens met een bronvermogen van maximaal 105 dB(A) in of uit de inrichting mogen rijden.

Uitspraak van de RvS van 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3247

1 ECLI:NL:RVS:2013:978