Offerte akoestisch onderzoek

Wilt u een offerte hebben voor een akoestisch onderzoek? Dat kan! Voor veel onderzoeken kunnen wij u online een indicatie van de prijs geven. Kan dat niet, dan stellen wij graag een offerte voor u op.

Offerte - keuzes

Bij dit geluidsonderzoek wordt de geluidsbelasting op woningen en/of de zonegrens bepaald, veroorzaakt door een bedrijf (niet-agrarisch). Het onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgevoerd in verband met een aanvraag om een omgevingsvergunning (onderdeel milieu), een melding Activiteitenbesluit, of in verband met een bestemmingsplanwijziging.

Bij dit geluidsonderzoek wordt de geluidsbelasting op woningen bepaald, veroorzaakt door een agrarisch bedrijf. Het onderzoek wordt bijvoorbeeld uitgevoerd in verband met een aanvraag om een omgevingsvergunning (onderdeel milieu), een melding Activiteitenbesluit, of in verband met een bestemmingsplanwijziging.

Bij een onderzoek verkeerslawaai wordt de geluidsbelasting op bijvoorbeeld een nieuwe woning bepaald en getoetst aan de Wet geluidhinder, in verband met een ruimtelijke procedure.

Bij een gevelisolatie-onderzoek wordt de geluidwering van de gevel van bijvoorbeeld een nieuwe woning berekend, meestal in het kader van het Bouwbesluit.

Bezig met versturen