Geluid van padel

Bekijk het overzicht

Als je op Google zoekt op ‘geluid padel’ en je volgt een aantal links, dan ontstaat een tegenstrijdig beeld. Hoe zit het nu echt? Is padel stiller dan tennis? Of is het juist een zodanig tok-tok-geluid dat je er horendol van wordt?

Geluidsaspecten

Hoeveel geluid een tenniswedstrijd of een padelwedstrijd maakt, is van verschillende factoren afhankelijk. In ieder geval heeft het niveau van de spelers invloed. Zo zal een service van Nadal een harder geluid veroorzaken dan de service van een recreatieve speler die net een jaar les heeft. Bij het beoordelen van de geluidsbelasting zal daarom altijd gekeken moeten worden naar de aard van het tennispark.

Het gebruik van een hard racket en de glaswanden zorgen dat het geluid van padel anders is dan het geluid van tennis. Als we kijken naar het geluidsniveau op recreatief niveau, dan is voor een tennisbaan 83 dB(A)2 een geaccepteerd bronvermogen. Het bronvermogen van een padelbaan bedraagt 84 tot 91 dB(A)3.

Ten gevolge van het hogere bronvermogen en omdat er meerdere padelbanen op de plek van één tennisbaan passen, kan de geluidsemissie van padel flink hoger zijn dan die van tennis. Ook de piekgeluiden die optreden tijdens het spel zijn bij padel hoger dan bij tennis. Bij de (voorgenomen) aanleg van een padelbaan is aandacht voor het aspect geluid daarom zeker belangrijk.

‘Handreiking Padel en Geluid’

Eind januari 2023 is versie 1.0 van de ‘Handreiking Padel en Geluid’ gepubliceerd. Deze Handreiking vervangt de eerdere richtlijn van de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG). In de Handreiking worden uitgangspunten genoemd die gebruikt zijn voor het bepalen van een invloedsgebied van padelbanen. De gehanteerde uitgangspunten zijn voor dat doel prima. De uitgangspunten ten aanzien van het (geluids-) bronvermogen, de bedrijfsduren, bronhoogte en andere parameters zijn echter niet zonder meer bruikbaar bij het uitvoeren van akoestisch onderzoek. In het Addendum bij de handreiking wordt dit ook nadrukkelijk benoemd. Bij akoestisch onderzoek hanteren wij daarom (vooralsnog) onze eigen werkwijze en baseren wij het bronvermogen van padel op eigen geluidsmetingen.

Lees meer in onze Toelichting akoestisch onderzoek padelbanen.

1  ECLI:NL:RVS:2019:1746
2  ECLI:NL:RVS:2017:421
3  Op basis van eigen metingen