Geluid van padel

Bekijk het overzicht

Als je op Google zoekt op ‘geluid padel’ en je volgt een aantal links, dan ontstaat een tegenstrijdig beeld. Hoe zit het nu echt? Is padel stiller dan tennis? Of is het juist een zodanig tok-tok-geluid dat je er horendol van wordt?

De afgelopen jaren is ons meermalen gevraagd om akoestisch onderzoek te verrichten in verband met de voorgenomen aanleg van een of meerdere padelbanen. Inmiddels kunnen wij, op basis van onze geluidsmetingen en waarnemingen, iets zeggen over de geluidsaspecten van padel.

Tennis versus padel

De Raad van State1 heeft gesteld dat, in het kader van de ruimtelijke ordening, tennis en padel op elkaar lijken. Zodanig, dat een padelbaan binnen de bestemming ‘sport’ met de functieaanduiding ‘tennisbaan’ past.

Wat is er hetzelfde?
Zowel bij tennis als bij padel gaat het om een spel waarbij een bal met een racket over een net moet worden geslagen.

Wat is er anders?
Ten eerste is de padelbaan kleiner. Op de oppervlakte van een tennisbaan passen 2 tot 3 padelbanen. Verder wordt bij padel gespeeld met een hard racket. Bij tennis is het racket bespannen met een snaar. Tot slot staat er bij padel een omheining van glas en hekwerk direct om het speelveld. Het glas mag tijdens het spel ook gebruikt worden.

Geluidsaspecten

Hoeveel geluid een tenniswedstrijd of een padelwedstrijd maakt, is van verschillende factoren afhankelijk. In ieder geval heeft het niveau van de spelers invloed. Zo zal een service van Nadal een harder geluid veroorzaken dan de service van een recreatieve speler die net een jaar les heeft. Bij het beoordelen van de geluidsbelasting zal daarom altijd gekeken moeten worden naar de aard van het tennispark.

Het gebruik van een hard racket en de glaswanden zorgen dat het geluid van padel anders is dan het geluid van tennis. Als we kijken naar het geluidsniveau op recreatief niveau, dan is voor een tennisbaan 83 dB(A)2 een geaccepteerd bronvermogen. Het bronvermogen van een padelbaan bedraagt 84 tot 88 dB(A)3. De eerste waarde is vastgesteld bij nadrukkelijk ‘recreatief’ spel. De tweede waarde bij spel door meer gevorderde spelers.

Ten gevolge van het hogere bronvermogen en omdat er meerdere padelbanen op de plek van één tennisbaan passen, kan de geluidsemissie van padel flink hoger zijn dan die van tennis. Ook de piekgeluiden die optreden tijdens het spel zijn bij padel hoger dan bij tennis. Bij de (voorgenomen) aanleg van een padelbaan is aandacht voor het aspect geluid daarom zeker belangrijk.

1  ECLI:NL:RVS:2019:1746
2  ECLI:NL:RVS:2017:421
3  Op basis van eigen metingen