Agrarische bedrijven

Bij de oprichting of uitbreiding van een agrarisch bedrijf, zoals een rundveehouderij of een loonwerkbedrijf, kan de gemeente vragen om een akoestisch onderzoek.

Direct een prijsindicatie Referenties

Waarom een akoestisch onderzoek?

Agrarische bedrijven moeten zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit of de Omgevingsvergunning (milieuvergunning). Geluidsvoorschriften zijn een onderdeel van deze regels. Het doel van het akoestisch onderzoek is om aan te tonen dat het bedrijf kan voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit of de vergunningsvoorschriften.

Een akoestisch onderzoek kan ook nodig zijn bij een bestemmingsplanprocedure. Het doel van het akoestisch onderzoek is dan om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

De geluidsnormen gelden normaliter op woningen nabij het bedrijf. De geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit gelden voor maar een deel van de geluidsbronnen binnen de inrichting. Bij de beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening moeten juist alle geluidsbronnen worden beschouwd.

Hoe gaat een akoestisch onderzoek in zijn werk?

Om te beoordelen of het bedrijf kan voldoen aan de geluidsnormen inventariseren wij eerst welke geluidsbronnen er binnen de inrichting zijn, waar en hoelang deze in werking zijn en wat het geluidsniveau van de bronnen is. We bespreken deze uitgangspunten ter plaatse en voeren (als dat mogelijk is) geluidsmetingen uit aan de geluidsbronnen. Vervolgens berekenen wij met geavanceerde software de geluidsbelasting en toetsen of aan de geluidsnormen voldaan wordt. Als blijkt dat de geluidsnorm wordt overschreden, dan bepalen wij in overleg met u welke mogelijkheden er zijn om tot een acceptabele oplossing te komen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Sain milieuadvies heeft een jarenlange ervaring in het uitvoeren van akoestisch onderzoek voor de agrarische sector. Door de vele onderzoeken die wij verrichten beschikken wij over een uitgebreid en betrouwbaar geluidsmetingenbestand. Door onze kennis van en ervaring in de agrarische sector kunnen wij voor een goede prijs een gedegen onderzoek uitvoeren en u voorzien van praktische en bruikbare adviezen.

Onze projecten:

Filter op