Industrie / bedrijven

Bij de oprichting van een bedrijf, of bij uitbreiding, kan de gemeente of provincie vragen om een akoestisch onderzoek.

Direct een offerte Referenties

Waarom een akoestisch onderzoek?

Bedrijven moeten zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit of de Omgevingsvergunning (milieuvergunning). Geluidsvoorschriften zijn een onderdeel van deze regels. Het doel van het akoestisch onderzoek is, om aan te tonen dat het bedrijf kan voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit of de vergunningsvoorschriften.

Een akoestisch onderzoek kan ook nodig zijn bij een bestemmingsplanprocedure. Het doel van het akoestisch onderzoek is dan om aan te tonen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

Wij zijn erg te spreken over het format van jullie rapporten … compact, helder en prettig om te lezen.

– Akoestisch adviseur provincie Brabant

Hoe gaat een akoestisch onderzoek in zijn werk?

Om te beoordelen of het bedrijf kan voldoen aan de geluidsnormen inventariseren wij eerst welke geluidsbronnen er binnen de inrichting zijn, waar en hoelang deze in werking zijn en wat het geluidsniveau van de bronnen is. We bespreken deze uitgangspunten ter plaatse en voeren (als dat mogelijk is) geluidsmetingen uit aan de geluidsbronnen. Vervolgens berekenen wij met geavanceerde software de geluidsbelasting en toetsen of aan de geluidsnormen voldaan wordt. Als blijkt dat de geluidsnorm wordt overschreden, dan bepalen wij in overleg met u welke mogelijkheden er zijn om tot een acceptabele oplossing te komen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Sain milieuadvies is gespecialiseerd in het uitvoeren van akoestische onderzoeken. Door onze praktische blik, technische achtergrond en een brede ervaring kunnen wij ons goed inleven in de bedrijfsprocessen die bij uw bedrijf een rol spelen. En daardoor kunnen wij voor een goede prijs een gedegen onderzoek uitvoeren en u voorzien van praktische en bruikbare adviezen.

Onze projecten:

Filter op