Verschil geluidsonderzoek bij bestemmingsplan en bouwvergunning

Bekijk het overzicht

Bij de beoordeling van geluid is er een verschil in de beoordeling in het kader van het bestemmingsplan en de beoordeling in het kader van de bouwvergunning. Naar aanleiding van een praktijkcasus waarbij ik betrokken was geef ik een korte toelichting.

In deze casus had de gemeente een bouwvergunning afgegeven voor een wooncomplex. Het wooncomplex komt in plaats van een park en nabij een drukke spoorlijn. De buurt maakt bezwaar. Daarbij worden als argumenten aangehaald, dat de geluidsbelasting ten gevolge van de spoorlijn te hoog is en de gevel te weinig geluid tegenhoudt (bij geopende ramen).

Bij het opstellen van het bestemmingsplan wordt voor geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woonbestemmingen, onderzocht hoe hoog de geluidsbelasting op de gevel is. Er wordt getoetst of deze geluidsbelasting voldoet aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder en er wordt beoordeeld of er sprake is van een aanvaardbaar woon-/ leef-klimaat. De noodzaak van een geluidsscherm is onderzocht in het bestemmingsplan. Omdat het bestemmingsplan niet wijzigt, is er geen noodzaak om nu de mogelijkheid voor een geluidsscherm te onderzoeken. In het bestemmingsplan is ook onderzocht of de geluidsbelasting op de gevel aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder voldoet. Het bestemmingsplan is vastgesteld en dus mag een wooncomplex op deze plek gebouwd worden.

Bij een bouwvergunning wordt beoordeeld of het geluidsniveau binnen in de woning niet te hoog is (volgens de eisen uit het Bouwbesluit). Of de geluidwering van de gevel hoog genoeg is, moet in het kader van de bouwaanvraag wel worden onderzocht. Bij dit onderzoek wordt uitgegaan van geopende ventilatievoorzieningen en gesloten ramen. Bij de aanvraag is een geluidsrapport gevoegd. Daarin worden maatregelen aan glas en ventilatie beschreven. Als deze maatregelen worden doorgevoerd in het ontwerp, voldoet de geluidwering van de gevel aan de eisen.