Piekgeluiden passerend wegverkeer maskeren piekgeluiden van skaten niet

Bekijk het overzicht

Hoewel het omgevingsgeluid in de onderhavige casus vrijwel volledig werd bepaald door passerend autoverkeer, zullen er ook veel momenten zijn waarop er weinig omgevingsgeluid is. Dit concludeert de Stichting advisering bestuursrechtspraak (StAB) uit het feit dat er een relatief hoog gemiddeld geluidniveau (LAeq) is gemeten in combinatie met een relatief laag achtergrondgeluidniveau (L95). Gelet op het relatief lage achtergrondgeluidniveau en het lage aantal kortdurende passages van auto’s op de Grote Sternstraat, heeft de StAB geconcludeerd dat het geluid van de skatebaan de meeste tijd duidelijk waarneembaar zal zijn ten opzichte van het omgevingsgeluid en niet zal worden gemaskeerd

(ECLI:NL:RVS:2014:2504).