Overlast voetbalkooi

Bekijk het overzicht

Met het vaststellen van het bestemmingsplan “Centrum” in de gemeente Alblasserdam wordt een bestaande voetbalkooi nabij woningen gelegaliseerd. De bestemming van de locatie wordt daartoe aangepast van “Tuinen” in “Groen”, waarbinnen speelvoorzieningen zoals de voetbalkooi mogelijk zijn. De buurbewoners ondervinden onder andere geluidhinder vanwege spelende kinderen (het schoppen tegen ballen en tegen het stalen hekwerk stuiterende ballen).

De voetbalkooi is gesitueerd op een klein perceel dat ligt ingeklemd tussen woningen en tuinen in een op zichzelf stille omgeving. De gemeente stelt dat overlast vanwege de voetbalkooi een handhavingsaspect betreft. Daarmee onderkent ze niet dat ook overlast kan optreden door het reguliere gebruik. Verder is het niet duidelijk wat de mate van geluidoverlast is, maar de vertegenwoordiger van de gemeente heeft ter zitting wel erkend dat er sprake is van hoge piekniveaus. Een geluidmeting door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid is niet gelukt, omdat de voetbalkooi niet werd gebruikt op het moment van het onderzoek.

De Raad van State is van oordeel dat de belangen van de buurtbewoners niet op zorgvuldige wijze zijn afgewogen tegen de belangen die gediend zijn met het behoud van de voetbalkooi. Het besluit in zoverre is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het beroep is gegrond.

(LJN: BP7787, Raad van State , 201001997/1/R1, 16 maart 2011)