Incident is toch representatieve bedrijfssituatie

Bekijk het overzicht

De gemeente Voorst heeft een milieuvergunning verleend voor het houden van (grootschalige) evenementen bij Bussloo. Hierbij zijn voor de incidentele evenementen grenswaarden gesteld die de richtwaarden voor de omgeving ver overschrijden. Omwonenden zijn bang voor geluidhinder en hebben bezwaar gemaakt.

De gemeente maakt voor grote evenementen onderscheid in het evenement zèlf, en de opbouw- en afbraakwerkzaamheden hiervoor. Het evenement zèlf wordt gezien als incidentele bedrijfssituatie. Uit de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening volgt dat bij inrichtingen met discontinue bedrijfssituaties de representatieve bedrijfssituatie betrekking heeft op een voor de geluidsuitstraling kenmerkende bedrijfsvoering bij volledige capaciteit van de inrichting. Voor bijzondere (incidentele) activiteiten, die maximaal twaalf keer per voorkomen en die meer geluid veroorzaken dan de geluidsgrenzen voor de representatieve bedrijfssituatie, kan de gemeente gemotiveerd een ontheffing verlenen.

De grote evenementen behoren tot de kernactiviteiten van de inrichting. De gemeente heeft ook niet aannemelijk gemaakt tot de grote evenementen toch als incident beschouwd kunnen worden. De grote evenementen moeten zodoende beschouwd worden als representatieve bedrijfssituatie.

(LJN: BP7781, Raad van State , 201005239/1/M2, 11 maart 2011)