Stil wegdek met rubber

Bekijk het overzicht

Sinds november beproeft Rijkswaterstaat een wegdek met rubber. Het is voor het eerst dat dit RubberRollPave op de openbare weg wordt toegepast. Het proefvak is aangelegd op parkeerplaats De Brink langs de A50 bij Apeldoorn.

De proef moet duidelijk maken of een elastisch wegdek een oplossing kan zijn voor een verdere geluidsreductie.De doelstelling is een geluidreductie van tenminste 8 dB te halen. Dat is 4 dB stiller dan ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton), dat nu veel op snelwegen wordt gebruikt.

De proef moet verder inzicht geven in de invloed van de onderliggende laag op de geluidreductie, de aanlegmogelijkheden, de technische haalbaarheid, de beleving van de weggebruiker en de verwachte duurzaamheid.

In het najaar worden de eerste tussenresultaten verwacht. We wachten af….