Monitoring van geluidbeleving

Bekijk het overzicht

In Oss is de Van Laarhoven Index uitgevonden. Het wordt gepresenteerd als een meetsysteem die geen dB’s, maar de beleving van de inwoners van de stad meet. Op 4 oktober 2012 woonden wij een studiemiddag over dit onderwerp bij.

“Geluid bleef hangen in dB’s en een moeilijk rekenmodel”. Zo opende de Osse wethouder Hendrik Hoeksema de studiemiddag over de Van Laarhoven Index. Loek van Laarhoven, oud medewerker van de gemeente, vond dat het anders moest en heeft de naar hemzelf vernoemde index ontwikkeld om de beleving/hinder van geluid inzichtelijk te maken. In de Osse binnenstad loopt nu een proefproject waarbij met een netwerk van een tiental geluidsmeters de geluidbeleving op de schaal van Van Laarhoven continu geregistreerd wordt.

Dat decibellen niet de juiste eenheid zijn om burgers te informeren over de mogelijke hinder van geluid, is al jaren bekend. Er zijn daarom ook instrumenten, zoals GES-scores, ontwikkeld die een geluidsniveau vertalen in ‘goed’, ‘matig’ of ‘slecht’. Deze gaan echter niet verder dan het vertalen van een geluidsniveau in een waardering. De Van Laarhoven Index gaat verder: gemeten parameters als het LAeq, LCeq en de fluctuaties van het geluid worden gecombineerd met de ‘beleving en acceptatie’ van de bewoners tot een index-getal op een schaal van 1 tot 50.

De ‘beleving en acceptatie’ van het geluid is gebaseerd op een enquête onder de inwoners. Deze enquête vormt daarmee de belangrijkste pijler van de index. Heel simpel gezegd: Als inwoners hebben aangegeven dat het geluidsniveau overdag wel acceptabel is, maar dat de basdreunen vanuit horeca in de nacht zo vervelend zijn, dan wordt het geluidsniveau overdag minder zwaar gewogen dan het geluid met lage frequenties in de nacht.

Het is jammer dat de bewoners-enquête zo’n belangrijk onderdeel is van de index. Daardoor kan de index niet ingezet worden als voorspellende waarde bij nieuwe ontwikkelingen en moet de index worden bijgesteld door de enquête te herhalen. Omdat herhaling van de enquête periodiek nodig is, kan men naar onze mening de waardering voor het geluid ook direct koppelen aan de uitslag van de enquête. (Dure) meetsystemen en een ingewikkelde berekening zijn dan helemaal niet nodig.