Bezoek themadag NSG ‘Dieren en Geluid’

Bekijk het overzicht

Op 4 oktober 2013 werd door NSG een themadag georganiseerd over ‘Dieren en Geluid’. Er waren sprekers van verschillende expertises, zoals bijvoorbeeld wetenschappers, beleidsmedewerkers en adviseurs. De centrale gedachte rond het thema is dat niet alleen wij last hebben van dierengeluid, maar dat dieren ook hinder ondervinden van geluid dat wij produceren.

Het werd bijvoorbeeld duidelijk dat vogels wegen uit de weg gaan of andere liedjes zingen omdat er meer geluid aanwezig is dan in rustiger gebieden. Ook vissen worden verstoord door onze aanwezigheid. Langsvarende boten en maritiem onderzoek veroorzaken ruis in de communicatie tussen zeedieren en heien in de zeebodem (bijvoorbeeld voor het plaatsen van windmolens) kan zulke hoge geluidspulsen veroorzaken dat vissen eraan sterven.

Er bestaat eigenlijk niet of nauwelijks wetgeving over toegestane of zelfs maar maximale geluidsniveaus waaraan dieren mogen worden blootgesteld. De normen die er zijn (voor varkens en vogels) zijn nog nauwelijks onderbouwd door onderzoek. Daar wordt wel hard aan gewerkt. Maar aangezien dieren moeilijk kunnen aangeven of het geluid pijn doet of hinderlijk is rijzen er een aantal (ethische) dilemma’s.

Vooralsnog zullen we gewoon ons verstand moeten gebruiken bij het beoordelen van overlast op en van dieren.

In de tussentijd is het misschien leuk om eens te luisteren naar de variëteit aan vogelgeluiden met deze app: Tjilp