Luchtkwaliteit

Bij vergunningverlening en bij ruimtelijke plannen kan ook een onderzoek naar luchtkwaliteit gevraagd worden. De luchtkwaliteit langs wegen en de uitstaat van fijn stof bij agrarische bedrijven kan met speciale rekenmodules bepaald worden. Deze berekeningen worden veelal parallel uitgevoerd aan een akoestisch onderzoek, omdat de benodigde gegevens grotendeels hetzelfde zijn.

Meer weten?

Neem contact met ons op