Lichthinder

Lichthinder wordt steeds vaker een issue. Lichthinder wordt getoetst aan de richtlijnen van de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde) Wij kunnen beoordelen of voldaan wordt aan deze richtlijnen.

Meer weten?

Neem contact met ons op