Bij doelvoorschriften ook een controlevoorschrift

Bekijk het overzicht

Vaak worden geluidsvoorschriften in de vorm van geluidsgrenswaarden aan de vergunning verbonden. Zulke voorschriften moeten worden aangemerkt als doelvoorschriften. Voor zover aan de vergunning doelvoorschriften zijn verbonden, dienen in ieder geval ook een of meerdere controlevoorschriften aan de vergunning te worden verbonden. Als dit niet wordt gedaan, zo is het oordeel van de Raad van State, is het vergunningbesluit op dit punt in strijd met artikel 8.12, vierde lid, van de Wet milieubeheer en slaagt de beroepsgrond. (bijvoorbeeld 200906222/1/M2, 14-7-2010; 200807943/1/M2, 23-9-2009)