Bouwakoestiek

Berekening van de ruimteakoestiek

Afhankelijk van de functie van een ruimte is een bepaalde nagalmtijd gewenst. In een kantoor of woning is teveel galm niet prettig. Maar bij een muziekuitvoering is juist enige vorm van galm gewenst. Wij kunnen de nagalmtijd van een ruimte meten en berekenen en adviezen geven om de nagalmtijd te verbeteren.

Geluidwering tussen ruimtes

Als de geluidwering tussen ruimtes onvoldoende is, kan de privacy in het geding komen. U wilt in de wachtkamer toch niet het gesprek van de dokter kunnen volgen? Bij ruimtes waar muziek ten gehore wordt gebracht kan er ook sprake zijn van hinder. Met metingen en een inspectie ter plaatse kunnen wij de geluidwering tussen ruimtes bepalen en adviezen geven om de geluidwering te verbeteren.

Meer weten?

Neem contact met ons op